Bona presència digital

Bona presència digital

Treballem!! 03-06-2018

Bona presència digital /  Blog. Treballem!! El web d'ocupació del sector festiu

Tres coses fonamentals que necessites perquè la teua presència en internet siga un èxit.

Web corporativa:

Com ja hem parlat en un altre post sense Web no eres ningú. Oblida,t de les xarxes socials per un moment i aconsegueix que el teu web siga el reflex del professional que eres. Existeixen nombroses plataformes per a fer Web-blogs de forma gratuïta, però si el que vols és despuntar i aconseguir un bon posicionament web recorre a un professional. Serà tota una inversió. Invertir en la teua imatge de marca és fonamental.

Blog:

Gens millor que introduir un blog en la Web corporativa per a donar vitalitat al negoci. A més, pot ser molt participatiu. Un altre dia us donarem idees, ara com ara quedar-vos amb que els blogs ajuden a localitzar la Web en els cercadors (millores l,abast), són generadors de contingut per a xarxes socials i són una forma natural i real d,expressar-nos, per la qual cosa el client ens identificarà i se sentirà "sensibilitzat".

Fòrums / Xarxes socials:

Existeixen multitud de fòrums on la gent (potencials clients!) poden fer les seues preguntes i ser atesos. No dubtes a participar, ser tu mateix i ajudar. Açò sí, no et vengues. Són fòrums per a expressar-se no comercials, corres el risc de ser expulsat.

Habitualment aquests fòrums accepten publicar sota el teu nom, per la qual cosa és recomanable emplenar correctament les dades que demanen i així deixar rastre de qui eres.Tres cosas fundamentales que necesitas para que tu presencia en internet sea un éxito.

Web corporativa:

Como ya hemos hablado en otro post sin Web no eres nadie. Olvídate de las redes sociales por un momento y consigue que tu web sea el reflejo del profesional que eres. Existen numerosas plataformas para hacer Web-blogs de forma gratuita, pero si lo que quieres es despuntar y lograr un buen posicionamiento web recurre a un profesional. Será toda una inversión. Invertir en tu imagen de marca es fundamental.

Blog:

Nada mejor que introducir una bitácora en la Web corporativa para dar vitalidad al negocio. Además, puede ser muy participativo. Otro día os daremos ideas, los blogs ayudan a localizar la Web en los buscadores (mejoras el alcance), son generadores de contenido para redes sociales y son una forma natural y real de expresarnos, por lo que el cliente nos identificará y se sentirá “sensibilizado”.

Foros / Redes sociales:

Existen multitud de foros donde la gente (¡potenciales clientes!) pueden hacer sus preguntas y ser atendidos. No dudes en participar, ser tú mismo y ayudar. Eso sí, no te vendas. Son foros para expresarse no comerciales, corres el riesgo de ser baneado.

Habitualmente estos foros aceptan publicar bajo tu nombre, por lo que es recomendable cumplimentar correctamente los datos que piden y así dejar rastro de quién eres.


Treballem!!